Søk

Saga har det vi kaller bladstyring, den består av enten klosser eller hjul, over eller under bladet.
På sager med klosser, skal den øverste klossen ligge lett på bladet, den under ca. 0,2mm fra.
På de fleste sager er det også lager, eller klosser bak bladet, i bladstyringa, der skal du ha ca. 2,5 mm, fra bakkant blad, inntil klossen.
På sagene med hjul over bladet, der skal du ha ca. 3-5mm trykk nedover mot bakken, og ca. 2,5mm fra flens til bakkant blad.

Inni saga, har du to store hjul, som kalles båndhjul.

Bladets bunn, skal stikke ca. 3mm utom båndhjulet, dette for å sikre at bladet holder seg godt på plass under press når stokken skjæres,
kommer bladet for langt ut, får du vibrasjoner i front, og bølgeskur kan forekomme.

Kjøling er også en viktig faktor for bladets levetid og ytelse. Bruk fettoppløsende middel.

Produkter

Navigasjon