Søk

Behandlingsansvarlig
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg, er daglig leder i Midt-Norsk SagTeknikk.

Regulering av nettstedets behandling av personopplysninger

Personvern er viktig både for deg som bruker og for oss som drifter nettbutikken midtnorsksagteknikk.no. Vi er opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt.

Nettstedet og Midt-Norsk SagTeknikk er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen (General Data Protection Regulation 2016/679) når vi behandler personopplysninger.

Vi vil i hovedsak innhente de aktuelle personopplysningene direkte fra deg som bruker. Vi varsler deg hvis vi samler inn opplysninger fra en tredjepart, for eksempel for ved kredittsjekk.

Dersom vi ønsker å innhente opplysninger fra deg som ikke er nødvendige for å ivareta avtaleforholdet som du inngår med oss når du registrerer deg som bruker av tjenestene våre, informerer vi deg først om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene, og hva opplysningene vil bli brukt til.

Derfor behandler vi personopplysninger om deg

Vi behandler personopplysninger for å kunne besvare henvendelser og knytte opp nettsiden mot sosiale medier, som Facebook og Youtube.

Vi samler inn følgende personopplysninger og behandler dem til følgende formål:
For å sende ut nyhetsbrev om ord på nettsiden og annonsørinnhold
Vi samler inn e-postadressen din for dette formålet og behandler den i tråd med avtalen som du inngår med oss når du melder deg på nyhetsbrevet og bekrefter at du vil motta det. Vi forplikter oss til ikke å gi e-postadressen din videre til andre eller å bruke den til noe annet enn å sende deg nyhetsbrevet. Du kan melde deg av ved å klikke på en lenke i nyhetsbrevet du mottar.

For å besvare henvendelser som kommer inn til oss
Vi behandler navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Vi gjør en interesseavveining og vurderer om det er nødvendig for oss å lagre noe av denne informasjonen i et begrenset tidsrom.


For å få informasjon om bruken av nettsidene våre
midtnorsksagteknikk.no bruker informasjonskapsler (cookies) til å behandle personopplysninger. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for at vi skal kunne tilpasse nettsidene våre til brukerne. Vi bruker også informasjonskapsler fra Google for annonsørinnhold. Vi ivaretar likevel personvernet ditt ved at vi bare bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Les mer om dette i informasjonskapselerklæringen.


Overføring av personopplysninger til utlandet

Vi utleverer ikke personopplysninger til land utenfor EU-/EØS-området.

Bruk av databehandlere

midtnorsksagteknikk.no bruker i enkelte tilfeller eksterne databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne.

I slike tilfeller inngår vi avtaler med den aktuelle databehandleren for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og kravene våre til behandling av personopplysninger.

Bruken av databehandlere er ikke å regne som utlevering av personopplysninger.

Lagringstid

Vi sletter eller anonymiserer personopplysninger når formålet med den enkelte behandlingen er oppfylt, med mindre lovgivningen gjør at vi skal eller kan oppbevare opplysningene utover dette.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler basert på samtykket ditt, slettes hvis du trekker tilbake samtykket.

Rettighetene dine når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi har om deg, eller kreve at vi korrigerer eller sletter dem. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og benytte deg av retten til dataportabilitet.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene hos Datatilsynet.

I tillegg til å kreve innsyn i personopplysningene vi har registrert om deg, kan du kreve å få en beskrivelse av hvilke typer opplysninger vi behandler, og mer informasjon om hvordan vi behandler dem.

Hvis du vil benytte deg av rettighetene dine, sender du en henvendelse per e-post til midtnorsksagteknikk.no sitt personvernombud på post@midtnorsksagteknikk.no. Vi svarer på henvendelsen så raskt som mulig og senest innen 30 dager.

Før vi besvarer henvendelsen, ber vi deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi mer informasjon. Dette er for å være sikre på at vi bare gir tilgang til personopplysningene til deg og ikke til andre som utgir seg for å være deg.

Klager

Du kan enhver tid ta kontakt for ønsker om innsyn, retting eller sletting av personopplysninger. Ta kontakt på post@midtnorsagteknikk.no

Produkter

Navigasjon