Søk

La oss ta innmater bordet i først.

Dette borde er som regle justerbart, om det e er med shims eller trinnløs juster, dette er for å juster snittet på underkutter.

Underkutter er ment for å rette av undersiden på planken/bordet som skal høvles.

Like før underkuttern har du trykkvalser /matevalser som skal sikkre godt press og mating av virket.

Innover høvelen har vi en styreskinne, hvor materialene glir inn mot sidekutterne, denne skinna er justerbart, altså hvor mye kutt, sidekutteren skal ta.

På motsatt side har du en sidekutter nr2, denne er justerbar inn og ut, og bestemmer bredden på det ferdige materialet.

Etter den første sidekutteren, la oss kalle den for sidekutter nr1, så finner du en styreskinne til, denne er med og sikre styring av det høvlede materialet, da denne skinna må flyttes innover, etter hvor stort kuttet på sidekutter nr1 er, hvis denne er for langt ut, kan du få det vi kaller endesalg i materialet, og det vil vi unngå, det er ikke en slik skinnen på sidekutter nr2, kun klemvalser for å holde material inntil skinnen til sidekutter nr1.

Når materialet kommer forbi disse sidekutterne, kommer den til overkutteren, gjennom hele høvelen har vi klem og matevalser. Overkutteren bestemmer tykkelsen på materialet, dette kan også være en til dels bestemt tykkelse iht til sidekutterne/stålet. Når materialene kommer ut av høvelen bør utmaterbordet stå i vater med hele høvelen, om ikke kan du få endeslag av overkutter, det vil vi unngå.

De siste matevalsene har som regel en glatt overflate, for å unngå merker i materialet.

Får å få materialene til å gli godt gjennom høvelen, uten hjelp fra operatør, anbefales smøremiddel for treverk. Denne sprayes på inni høvelen, og virker som et «kulelager».

Det som er viktig med en høvel er sikkerheten.
X: sjekk alltid at stålene sitter godt fast!
X: sjekk alltid at mutter er satt på og at du har shims over
kutterhodet, slik at mutter har nokk klem for å feste kutterhodet
tilstrekkelig!
LES BRUKSANVISNIG NØYE!

Det er også viktig med sponavsug til høvel, uansett om det er en liten eller en stor høvel, spona må bort, ta kontakt.

Påse at du har gjort deg godt til kjenne med høvelen før bruk, dette er kun ment for veiledning, ikke til bruk av opplæring!

Lykke til med høvlingen.

Produkter

Navigasjon